Betws

Bydd y Gorchymyn dros dro yn cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar y ffyrdd canlynol ar eu hyd cyfan oni nodir yn wahanol mewn cromfachau:

Map strydoedd - Betws

 • Allen Close
 • Avon Close
 • Bettws Close
 • Bettws Hill (o'r gyffordd â Monnow Way i bwynt 65 metr i'r gorllewin o'r gyffordd ag ymyl palmant gorllewinol Dart Road)
 • Bettws Lane (o'r gyffordd â Monnow Way i bwynt 47 metr i'r dwyrain o'r gyffordd â Monnow Way)
 • Blackwater Close
 • Brookside
 • Chelmer Close
 • Clist Road
 • Clydach Close
 • Cornbrook Road
 • Crouch Close
 • Darent Close
 • Darent Road
 • Dart Road
 • Derwent Court
 • Don Close
 • Elan Close
 • Exe Road
 • Helford Square
 • Humber Close
 • Humber Road
 • Itchen Close
 • Itchen Road
 • Lambourne Crescent
 • Lambourne Way
 • Lea Close
 • Leach Road (o'r gyffordd ag Itchen Road i bwynt 37 metr i'r gorllewin o'r gyffordd â Torridge Road)
 • Livale Court
 • Livale Road
 • Lodden Close
 • Medlock Close
 • Medlock Crescent
 • Medway Close
 • Medway Court
 • Medway Road
 • Meon Close
 • Mill Heath
 • Mole Close
 • Monnow Way
 • Nidd Close
 • Ogmore Crescent
 • Otter Close
 • Parret Close
 • Parret Road
 • Pen-Twyn Lane
 • Pen-Y-Bryn Close
 • Plym Walk
 • Roding Close
 • Rother Close
 • Shannon Road
 • Tamar Close
 • Tees Close
 • Thames Close
 • The Bryn
 • Tone Close
 • Tone Road
 • Tone Square
 • Torridge Road
 • Trent Road
 • Tyne Close
 • Waveney Close
 • Weare Close
 • Welland Circle
 • Welland Crescent
 • Windrush Close
 • Wye Crescent
 • Yeo Close
 • Yeo Road