Allt-yr-ynn

Bydd y Gorchymyn dros dro yn cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar y ffyrdd canlynol ar eu hyd cyfan oni nodir yn wahanol mewn cromfachau isod:

Map strydoedd - Allt-yr-ynn

 • Allt-yr-yn Avenue (o bwynt 95 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd ag Allt-yr-yn View i'r gyffordd â Fields Road)
 • Allt-yr-yn Close
 • Allt-yr-yn Heights
 • Allt-yr-yn Road
 • Allt-yr-yn View (o'r gyffordd ag Allt-yr-yn Avenue i'rw gyffordd â Highcroft Road)
 • Campion Close
 • Clytha Park Road (o bwynt 6 metr i'r gorllewin o'r gylchfan wrth y gyffordd â Llanthewy Road hyd at bwynt 25 metr i'r gorllewin o'r gyffordd â Queensway)
 • Colts Foot Close
 • Comfrey Close
 • Coriander Close
 • Devon Place
 • Factory Road
 • Faulkner Road
 • Godfrey Road (o bwynt 57 metr i'r gogledd o ymyl palmant gogleddol gyda'r gyffordd â Faulkner Road i'r gyffordd â Clytha Road)
 • Highcroft Road
 • Llanthewy Road (o'r gyffordd â Clytha Park Road i bwynt 22 metr i'r de ohoni)
 • Locke Street
 • Lucas Street
 • Mill Street
 • Mons Close
 • Pentonville (o'r gyffordd â Devon Place/Mill Street i bwynt 19 metr i'r gorllewin o ymyl palmant gorllewinol y gyffordd â Queens Hill)
 • Queen's Close
 • Queen's Croft
 • Queen's Hill
 • Queen’s Hill Crescent
 • Rose Street
 • St Mark’s Crescent
 • Sorrel Drive