Anghenion Addysgol Arbennig

Nursery-admission

Mae pob plentyn yn datblygu ac yn dysgu ar gyfradd wahanol i eraill, bydd rhai plant yn dysgu’n rhwydd a bydd angen mwy o gymorth ar eraill. 

Os ydych chi neu’r ysgol yn poeni nad yw eich plentyn yn gwneud cynnydd, mae’n bosibl y bydd ganddynt anghenion addysgol arbennig. 

Sut gall yr ysgol helpu

Gall cydlynydd anghenion addysgol arbennig (CydAAA) yr ysgol asesu cryfderau a gwendidau eich plentyn a chynghori aelodau eraill o staff sy’n ymwneud â’ch plentyn.

Os yw’r ysgol yn credu bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig, mae’n rhaid iddi roi gwybod i chi a thrafod pa gymorth y mae ei angen. 

Bydd cynllun addysg unigol (CAU) yn cael ei ysgrifennu a bydd yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn y mae ei angen ar eich plentyn i ddysgu, sut y bydd hyn yn cael ei addysgu, pwy fydd yn helpu a phryd y bydd y cynllun yn cael ei adolygu.

Dylai’r ysgol bob amser roi gwybod i chi sut mae’n helpu eich plentyn a pha gynnydd sy’n cael ei wneud. 

Asesiad AAA

Datganiad a Nodyn yn lle datganiad

Cysylltu 

E-bost inclusion.enquiries@newport.gov.uk