Fforwm derbyn i ysgolion

Mae Fforwm Derbyn i Ysgolion Casnewydd yn bwyllgor statudol sy’n cwrdd bob tymor i edrych ar sut mae'r Cyngor yn diwallu Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru i sicrhau system derbyn i ysgolion deg.

Penodir aelodau gan y Cyngor ac maen nhw’n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau sy’n ymwneud ag addysg yng Nghasnewydd.  

Aelodaeth

Cynrychiolydd/wyr

Swydd

Cyngor Dinas Casnewydd

Rheolwr Gwasanaeth

Cyngor Dinas Casnewydd

Rheolwr Derbyn i Ysgolion

Cyngor Dinas Casnewydd

Ymgynghorydd dros Ymddygiad ac Awtistiaeth 

Awdurdod Esgobaethol yr Esgobaeth Gatholig

Cyfarwyddwr ysgolion a cholegau, Archesgobaeth Caerdydd

Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru

Esgobaeth Anglicanaidd Trefynwy

Ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir

Pennaeth (cynradd)

Ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir

Pennaeth (cynradd)

Ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir

Pennaeth (uwchradd) 

Ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir

Cadeirydd llywodraethwyr (uwchradd)

Ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir

Pennaeth (cynradd)

Rhieni-lywodraethwyr

Rhiant-lywodraethwr (uwchradd)

Rhieni-lywodraethwyr

Rhiant-lywodraethwr (cynradd)

Rhieni-lywodraethwyr

Rhiant-lywodraethwr (cynradd)

Y Gymuned leol (grwpiau lleiafrifoedd ethnig)

Uwch arweinydd y tîm cyrhaeddiad

Y gymuned leol (disgyblion AAA)

Rheolwr AAA

Cofnodion

Mae cofnodion blaenorol ar gael ar gais.

Adroddiadau blynyddol

Manylion Cyswllt

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm derbyn i ysgolion.  

TRA89179 7/8/2018