Fforwm derbyn i ysgolion

Mae Fforwm Derbyn i Ysgolion Casnewydd yn bwyllgor statudol sy’n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn academaidd i edrych ar sut mae’r cyngor yn bodloni Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru ar gyfer system dderbyn deg ar gyfer addysg gyfrwng Saesneg ac Chymraeg.

Penodir aelodau gan y Cyngor ac maen nhw’n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau sy’n ymwneud ag addysg yng Nghasnewydd.  

Aelodaeth

Cynrychiolydd/wyr

Swydd

Newport City Council

Assistant Head of Education

Newport City Council

School Admissions Manager

Newport City Council

Elected Member 

Newport City Council

Elected Member

Diocesan Authority of the Roman Catholic Diocese

Director of Schools and Colleges, Archdiocese of Cardiff

Community and Voluntary Controlled Schools

Headteacher (Primary)

Community and Voluntary Controlled Schools

Headteacher (Primary)

Community and Voluntary Controlled Schools

Headteacher (Secondary)

Voluntary Aided Schools

Chair of Governors (secondary)

Voluntary Aided Schools

Headteacher (primary)

Parent Governors

Parent Governor (secondary)

Parent Governors

Parent governor (primary, English-medium)

Parent Governors

Parent Governor (primary, Welsh-medium)

Local Community (minority ethnic groups)

Head of GEMS

Local Community (Additional Learning Needs)

ALN Manager

Local Community (Early Years Provision)

Teacher Advisor

Cofnodion

Mae cofnodion blaenorol ar gael ar gais.

Adroddiadau blynyddol

Manylion Cyswllt

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm derbyn i ysgolion.