Amserlenni ceisiadau derbyn i ysgolion

Derbyniadau ym Mis Medi 2022

Sylwch na fydd y system ar-lein ar gael i wneud ceisiadau ddydd Mawrth 1 Chwefror 2022 oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol.

Darllenwch Bolisi Derbyn i Ysgolion 2022/23 i ddeall:

  1. Pa bryd y bydd eich plentyn yn gymwys i gael lle
  2. Eich cyfrifoldebau wrth wneud cais dros eich plentyn
  3. Sut y caiff eich cais ei brosesu
  4. Beth sydd angen i chi ei wneud ar ôl derbyn eich penderfyniad

 

Meithrin

Dosbarth Derbyn

Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd)

 

Blwyddyn 12 (Chweched dosbarth)

Dyddiad geni plant cymwys:

1 Medi 2018 - 31 Awst 2019

1 Medi 2017 - 31 Awst 2018

1 Medi 2010 - 31 Awst 2011

1 Medi 2004 - 31 Awst 2005

Gwnewch gais ar lein* o:

7 Gorffennaf 2021

 

3 Tachwedd 2021

22 Medi 2021

Gwneud cais yn uniongyrchol i'r ysgol ym mhob achos

Dyddiad cau:

15 Medi 2021

Ffurflen ar gyfer ceisiadau hwyr

12 Ionawr 2022

Ffurflen ar gyfer ceisiadau hwyr

24 Tachwedd 2021

Ffurflen ar gyfer ceisiadau hwyr

Wedi methu'r dyddiad cau?

ffurflen ar gyfer cais hwyr 

Ffurflen ar gyfer ceisiadau hwyr  
Crynodeb dyrannu yn dilyn y dyddiad cau

Sut mae lleoedd meithrin Medi 2022 wedi'u dyrannu

   

Dyddiad penderfyniad:

1 Rhagfyr 2021 - gweld penderfyniad

(lleoedd Medi ac Ionawr)

 

9 Mawrth 2022 am lefydd mis Ebrill

 

19 Ebrill 2022

1 Mawrth 2022

* Os na allwch wneud cais ar-lein gallwch gael gafael ar ffurflenni y gellir eu hargraffu drwy glicio ar y pennawd tabl perthnasol uchod neu ffonio 01633 656656 i ofyn am un.