Amserlenni ceisiadau derbyn i ysgolion

Derbyniadau ym Mis Medi 2023

Darllenwch y Polisi Derbyn i Ysgolion 2023/24i ddeall:

  1. Pa bryd y bydd eich plentyn yn gymwys i gael lle
  2. Eich cyfrifoldebau wrth wneud cais dros eich plentyn
  3. Sut y caiff eich cais ei brosesu
  4. Beth sydd angen i chi ei wneud ar ôl derbyn eich penderfyniad

Sylwer: Yn unol â chynigion ad-drefnu ysgolion diweddar bydd dalgylchoedd cyfrwng Saesneg Ysgolion Cynradd Pilgwenlli a Maesglas yn newid o fis Medi 2023. Bydd y newidiadau hyn ar gael i'w gweld o 7 Gorffennaf 2022. Gwiriwch eich ysgol ddalgylch cyn gwneud datganiad cais. Mae'r neges hon yn berthnasol i feithrin a derbyn yn unig.

Meithrin

Dyddiad geni plant cymwys: 1 Medi 2019 - 31 Awst 2020

Gwnewch gais ar lein: Mae'r ceisiadau ar-lein bellach wedi cau, dim ond ceisiadau papur sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cais ar gael oddi wrth: 7 Gorffennaf 2022

Dyddiad cau: 5pm ar 15 Medi 2022 

Ffurflen Gais: Ar gael o 7 Gorffennaf 2022

Crynodeb dyrannu ar ôl y dyddiad cau:

Dyddiad y penderfyniad: 

    • 1 Rhagfyr 2022 (lleoedd Medi ac Ionawr)
    • 3 Mawrth 2023 (am lefydd mis Ebril

Gweld penderfyniad ar-lein

Sut mae lleoedd wedi'u dyrannu

Dosbarth Derbyn

Dyddiad geni plant cymwys: 1 Medi 2018 - 31 Awst 2019

Gwnewch gais ar lein: Mae'r ceisiadau ar-lein bellach wedi cau, dim ond ceisiadau papur sydd ar gael ar hyn o bryd.

Dyddiad cau: 5pm ar 11 Ionawr 2023

Ffurflen Gais: Ar gael o 2 Tachwedd 2022 

Dyddiad y penderfyniad: 17 Ebrill 2023


Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd)

Dyddiad geni plant cymwys: 1 Medi 2011 - 31 Awst 2012

Gwnewch gais ar lein: Mae'r ceisiadau ar-lein bellach wedi cau, dim ond ceisiadau papur sydd ar gael ar hyn o bryd.

Dyddiad cau: 5pm ar 23 Tachwedd 2022

Ffurflen Gais: Ar gael o 21 Medi 2022

Dyddiad y penderfyniad: 1 Mawrth 2023


Blwyddyn 12 (Chweched dosbarth)

Dyddiad geni plant cymwys: 1 Medi 2006 - 31 Awst 2007

Gwneud cais yn uniongyrchol i'r ysgol ym mhob achos

* Os na allwch wneud cais ar-lein gallwch gael gafael ar ffurflenni y gellir eu hargraffu drwy glicio ar y pennawd tabl perthnasol uchod neu ffonio 01633 656656 i ofyn am un.