Amserlenni ceisiadau derbyn i ysgolion

Derbyniadau ym Mis Medi 2022

Darllenwch Bolisi Derbyn i Ysgolion 2022/23 i ddeall:

  1. Pa bryd y bydd eich plentyn yn gymwys i gael lle
  2. Eich cyfrifoldebau wrth wneud cais dros eich plentyn
  3. Sut y caiff eich cais ei brosesu
  4. Beth sydd angen i chi ei wneud ar ôl derbyn eich penderfyniad

 

Meithrin

Dosbarth Derbyn

Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd)

 

Blwyddyn 12 (Chweched dosbarth)

Dyddiad geni plant cymwys:

1 Medi 2018 - 31 Awst 2019

1 Medi 2017 - 31 Awst 2018

1 Medi 2010 - 31 Awst 2011

1 Medi 2004 - 31 Awst 2005

Gwnewch gais ar lein* o:

7 Gorffennaf 2021

 

3 Tachwedd 2021

22 Medi 2021

Gwneud cais yn uniongyrchol i'r ysgol ym mhob achos

Dyddiad cau:

15 Medi 2021

Form for late applications

12 Ionawr 2022

24 Tachwedd 2021

Dyddiad penderfyniad:

1 Rhagfyr 2021

(lleoedd Medi ac Ionawr)

 

9 Mawrth 2022 am lefydd mis Ebrill

 

19 Ebrill 2022

1 Mawrth 2022

* Os na allwch wneud cais ar-lein gallwch gael gafael ar ffurflenni y gellir eu hargraffu drwy glicio ar y pennawd tabl perthnasol uchod neu ffonio 01633 656656 i ofyn am un.

Derbyniadau ym Mis Medi 2021

Darllenwch y Polisi Derbyn i Ysgolion 2021/22 i ddeall:

  1. Pa bryd y bydd eich plentyn yn gymwys i gael lle
  2. Eich cyfrifoldebau wrth wneud cais dros eich plentyn
  3. Sut y caiff eich cais ei brosesu
  4. Beth sydd angen i chi ei wneud ar ôl i chi dderbyn eich penderfyniad

 

Meithrin

Dosbarth Derbyn

Blwyddyn 7 (Ysgol uwchradd)

Blwyddyn 12 (Chweched dosbarth)

Dyddiad geni plant cymwys:

1 Medi 2017 - 31 Awst 2018

1 Medi 2016 - 31 Awst 2017

1 Medi 2009 - 31 Awst 2010

1 Medi 2003 - 31 Awst 2004

Gwnewch gais ar lein o:

8 Gorffennaf 2020

4 Tachwedd 2020

                                                                     23 Medi 2020                       

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r ysgol ym mhob achos

Dyddiad cau:

16 Medi 2020

13 Ionawr 2021

25 Tachwedd 2020

Dyddiad penderfyniad:

2 Rhagfyr 2020

16 Ebrill 2021

1 Mawrth 2021

Wedi methu'r dyddiad cau?

Gan fod y tymor wedi dechrau, cwblhewch eich cais i drosglwyddo yn ystod y flwyddyn:

Gwneud cais i gael trosglwyddo yn ystod y flwyddyn

Gwneud cais i gael trosglwyddo yn ystod y flwyddyn

Gwneud cais i gael trosglwyddo yn ystod y flwyddyn

 

Crynodeb dyrannu ar ôl y dyddiad cau

Sut mae lleoedd meithrin Medi 2021 wedi'u dyrannu

Sut mae lleoedd derbyn Medi 2021 wedi'u dyrannu

Sut mae lleoedd uwchradd medi 2021 wedi'u dyrannu

 

Newydd ar gyfer Medi 2021:

 

 

* Neu ffoniwch 01633 656656 i ofyn am ffurflen gais