Gwneud cais am le ysgol

I gael lle yn ysgolion cymunedol neu ysgolion gwirfoddol a reolir Casnewydd, gwnewch gais i’r cyngor.

I gael lle yn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ysgolion ffydd) Casnewydd, gwnewch gais yn uniongyrchol i’r ysgol.

Gwneud cais am le meithrin, derbyn neu ysgol uwchradd 

Darllenwch Bolisi derbyn i ysgolion 2021/22 (pdf) cyn gwneud cais, fel eich bod yn deall y telerau ac amodau sy’n berthnasol i wneud cais.

Darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr ar wneud cais ar-lein.

Medi 2021 derbyniadau ysgol

2021 derbyniadau 

Apply from:

Closing date:

Offer date:

Derbyn i ddosbarth meithrin

8 Gorffennaf 2020

16 Medi 2020

2 Rhagfyr 2020

Ysgol Gynradd

4 Tachwedd 2020

13 Ionawr 2021

16 April 2021 

Derbyn i ysgol uwchradd

23 Medi 2020

25 Tachwedd 2020

1 Mawrth 2021

In-year transfer 

Read how to apply for an in-year school admission or to transfer your child to another school outside the normal year of entry.  

Hysbysiad preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd derbyn i ysgolion (pdf) yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich data.

Cysylltu 

Er mwyn cael help i lenwi ffurflen gais neu drafod lleoedd ysgol, anfonwch e-bost i school.admissions@newport.gov.uk 

TRA109095 02/10/2019