Gwneud cais am le ysgol

I gael lle yn ysgolion cymunedol neu ysgolion gwirfoddol a reolir Casnewydd, gwnewch gais i’r cyngor.

I gael lle yn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ysgolion ffydd) Casnewydd, gwnewch gais yn uniongyrchol i’r ysgol.

Gwneud cais am le meithrin, derbyn neu ysgol uwchradd 

Amserlen dderbyn Medi 2022

Darllenwch y Polisi Derbyn i Ysgolion 22/23 (pdf) cyn gwneud cais fel eich bod yn deall y telerau ac amodau ar gyfer gwneud eich cais.

Medi 2022 derbyniadau ysgol

2022 derbyniadau 

Gwnewch gais:

Dydd cau:

dyddiad cynnig:

Derbyn i ddosbarth meithrin

7 Gorffennaf 2021

15 Medi 2021

1 Rhagfyr 2021

Ysgol Gynradd

2 Tachwedd 2021

12 Ionawr 2022

19 Ebrill 2022

Derbyn i ysgol uwchradd

22 Medi 2021

24 Tachwedd 2021

1 Mawrth 2022

Trosglwyddo yn ystod y Flwyddyn

Gwneud cais am dderbyn i ysgol neu drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn (i newid ysgol eich plentyn y tu allan i'r rownd dderbyn flynyddol) 

Hysbysiad preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd derbyn i ysgolion (pdf) yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich data.

Cysylltu 

Er mwyn cael help i lenwi ffurflen gais neu drafod lleoedd ysgol, anfonwch e-bost i [email protected]