Gwneud Cais am Le

Derbyniadau i Ysgolion Medi 2021

Please note the admissions portal will be unavailable on Friday 19 March due to essential maintenance.

Derbyniadau 2021

Dyddiad cau:

Dyddiad y cynnig:

Sut mae lleoedd wedi'u dyrannu ar gyfer Medi 2021

Meithrin

16 Medi 2020

2 Rhagfyr 2020

Crynodeb Derbyniadau Meithrin Medi 2021 (pdf)

Derbyn

13 Ionawr 2021

16 Ebrill 2021

Derbyn i'r Dosbath Derbyn Medi 2021 (pdf)

Ysgol Uwchradd (Blwyddyn 7) 

25 Tachwedd 2020

1 Mawrth 2021

Derbyn i Ysgol Uwchradd Medi 2021 (pdf)

 

Cyn gwneud cais am le 

Gwneud cais - dechrau ysgol neu drosglwyddo 

Dalgylchoedd 

Trafnidiaeth o'r Cartref i'r Ysgol 

Fforwm derbyn i ysgolion Casnewydd

Codau derbyn ac apelau Llywodraeth Cymru 

Apelau derbyn i ysgolion 

Cwestiynau Cyffredin Derbyn i Ysgolion 

Rhagor o wybodaeth

Gweld y ddogfen ymgynghori ar drefniadau derbyn i ysgolion 2022 (pdf)

Ebost school.admissions@newport.gov.uk

TRA90874 17/09/2018