Gwneud Cais am Le

Rhaid gwneud cais am bob plentyn sydd angen lle meithrin neu le mewn ysgol, os yw'r lle mewn ysgol gyfrwng Saesneg neu gyfrwng Gymraeg.

Ffeithiau pwysig y dylech eu gwybod cyn gwneud cais am le mewn ysgol

 

Rownd dderbyn flynyddol

Dyma lle rydych chi'n gwneud cais am y flwyddyn dderbyn arferol i ysgol h.y. Meithrin, Derbyn neu Flwyddyn 7, ac fe'i gelwir yn rownd dderbyn/cam pontio arferol.

Mae yna ddyddiad cau ar gyfer gwneud eich cais ac os byddwch yn methu'r dyddiad cau hwn, neu'n newid eich dewis ar ôl y dyddiad cau, byddwch yn llawer llai tebygol o gael lle yn yr ysgol o'ch dewis.

Gweld amserleni gwneud cais ar gyfer 2024 a 2025  

Trosglwyddo yn ystod y Flwyddyn 

Gwneud cais am dderbyn i ysgol neu drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn (i newid ysgol eich plentyn y tu allan i'r rownd dderbyn flynyddol).

Mwy o wybodaeth

 

Cyswllt

E-bost: [email protected]

Rhif Ffôn: (01633) 656656

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd derbyn i ysgolion (pdf) yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich data.