Derbyn i chweched dosbarth

Corff llywodraethu pob ysgol uwchradd yng Nghasnewydd sy'n delio â cheisiadau derbyn i'r chweched dosbarth. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r ysgol uwchradd.