Derbyn i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7)

Mae plant yn trosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau'r flwyddyn ysgol y byddant yn cyrraedd eu pen-blwydd yn ddeuddeg oed.   

Gallech ddewis lle addysg gyfrwng Gymraeg, addysg gyfrwng Saesneg neu addysg gyfrwng grefyddol ac nid oes angen fod yn rhugl yn y Gymraeg neu hyd yn oed siarad Cymraeg er mwyn i’ch plentyn mynychu addysg yn y Gymraeg.

Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd) Medi 2024

Dyddiad geni plant cymwys: 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013

Lawrlwythwch y ffurflen gais (pdf) 

Dyddiad cau: 13 Tachwedd 2023 5pm

Dyddiad penderfynu: 1 Mawrth 2024*

Ar gyfer derbyn i ysgol uwchradd y tu allan i'r rownd dderbyn flynyddol uwchradd 2023 bydd angen i chi wneud cais trosglwydo yn ystod y flwyddyn

Cyswllt

school.admissions@newport.gov.uk

Ffôn (01633) 656656