Derbyn i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7)

Mae plant yn trosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau'r flwyddyn ysgol y byddant yn cyrraedd eu pen-blwydd yn ddeuddeg oed.   

3 ffordd o wneud cais Blwyddyn 7 ar gyfer Medi 2023

(Ar gael o 21 Medi 2022)

Tîm Derbyn i Ysgolion,
Cyngor Dinas Casnewydd,
Y Ganolfan Ddinesig,
Casnewydd
NP20 4UR

  • Ffoniwch 01633 656656 i ofyn am ffurflen gais a'i phostio atom yn:

Tîm Derbyn i Ysgolion,
Cyngor Dinas Casnewydd,
Y Ganolfan Ddinesig,
Casnewydd
NP20 4UR

Ar gyfer derbyn i ysgol uwchradd y tu allan i'r rownd dderbyn flynyddol uwchradd 2022 bydd angen i chi wneud cais trosglwydo yn ystod y flwyddyn

Cyswllt

school.admissions@newport.gov.uk

Ffôn (01633) 656656