Derbyn i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7)

Mae plant yn trosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau'r flwyddyn ysgol y byddant yn cyrraedd eu pen-blwydd yn ddeuddeg oed.   

Gallech ddewis lle addysg gyfrwng Gymraeg, addysg gyfrwng Saesneg neu addysg gyfrwng grefyddol ac nid oes angen fod yn rhugl yn y Gymraeg neu hyd yn oed siarad Cymraeg er mwyn i’ch plentyn mynychu addysg yn y Gymraeg.

Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd) Medi 2024

Dyddiad geni plant cymwys: 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013

Gwneud cais ar-lein: Mae ceisiadau bellach wedi cau. Dim ond ceisiadau papur y gellir eu cyflwyno ar hyn o bryd.

Lawrlwythwch ffurflen gais hwyr (pdf)

Dyddiad cau: 5pm 23 Tachwedd 2023 

Dyddiad penderfynu: 1 Mawrth 2024

Gwylio'r penderfyniad ar-lein.

Sut mae llefydd wed'u dyrannu (pdf)

Ar gyfer derbyn i ysgol uwchradd y tu allan i'r rownd dderbyn flynyddol uwchradd 2023 bydd angen i chi wneud cais trosglwydo yn ystod y flwyddyn

Cyswllt

[email protected]

Ffôn (01633) 656656