Ysgol Gynradd

Schools

Gall plant ddechrau’r ysgol (Dosbarth derbyn) yn y mis Medi'n dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

3 ffordd o wneud cais am le derbyn ar gyfer Medi 2022

Ar gael o 3 Tachwedd 2021

Ar-lein (dyddiad cau 12 Ionawr 2022)

 

Argraffwch ffurflen gais a'i phostio atom yn:

Tîm Derbyn i Ysgolion,
Cyngor Dinas Casnewydd,
Y Ganolfan Ddinesig,
Casnewydd
NP20 4UR

Ffoniwch 01633 656656 i ofyn am ffurflen gais a'i phostio atom yn:

Tîm Derbyn i Ysgolion,
Cyngor Dinas Casnewydd,
Y Ganolfan Ddinesig,
Casnewydd
NP20 4UR

AR gyfer derbyn i ysgol gynradd y tu allan i'r rownd dderbyn flynyddol bydd angen i chi wneud cais trosglwyddo yn ystod y flwyddyn

Gall rhieni ohirio derbyn eu plentyn i’r ysgol nes y tymor sy’n dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed a bydd y lle'n cael ei gadw.   Ni ellir gohirio y tu hwnt i ddechrau'r tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn bump oed, neu y tu hwnt i'r flwyddyn ysgol y gwnaed y cais ar ei chyfer.

Cyn penderfynu a ddylech ohirio, dylech gysylltu â'ch dewis ysgol/ysgolion i ofyn sut y mae'n darparu ar gyfer y plant ieuengaf yn y Dosbarth Derbyn a sut y caiff anghenion y plant hyn eu bodloni wrth iddynt symud drwy'r ysgol. 

Cyswllt

school.admissions@newport.gov.uk

Ffôn (01633) 656656