Cynllunio Addysg Gymraeg yng Nghasnewydd

Ymgynghorodd y cyngor yn ddiweddar ar ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032.

Darllenwch fwy


 

Mae Fforwm Addysg Gymraeg (FfAG) Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyngor Dinas Casnewydd, ei ysgolion a gynhelir a sefydliadau partner eraill sydd â diddordeb mewn addysg Gymraeg yng Nghasnewydd.

Mae’r grŵp yn cefnogi’r gwaith o weithredu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (pdf) Casnewydd.  

Lawrlwythwch Adroddiad Adolygiad Blynyddol Cynllun Strategol Y Gymraeg Mewn Addysg (pdf)

Lawrlwythwch lythyr Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwych cylch gorchwyl y FfAG (pdf)

Aelodau y Fforwm Addysg Gymraeg

Mae aelodau o’r FfAG yn cynnwys:

Yn ogystal â’r FfAG, mae is-grŵp Hyrwyddo’r Gymraeg ym maes Addysg sy’n edrych ar ffyrdd y caiff addysg CC ei hyrwyddo a sut y gellir ennyn galw.

Mae’r ddau grŵp yn gweithio tuag at dargedau wedi’u hamlinellu yn Strategaeth Cymraeg Pum Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Darllenwch dudalen yr ymgyrch Bod yn Ddwyieithog am fwy o wybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg i bawb. 

Cyswllt

Ebostiwch [email protected] am fwy o wybodaeth