Bod yn Ddwyieithog

Becoming Bilingual booklet cover

Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i bawb. Felly rhowch gyfle i’ch plentyn ddod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg! 

Y gallu i fyw bywyd bob dydd trwy ddefnyddio dwy iaith yw e.  

Clywch rieni Casnewydd yn siarad am eu profiadau o addysg ddwyieithog yn y ffilmiau YouTube yma. 

Lawrlwythwch ein llyfryn Dod yn Ddwyieithog am ragor o wybodaeth:

Sut mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu haddysgu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg?

Mae plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd yn astudio Cymraeg a Saesneg ac yn dod yn rhugl yn y ddwy iaith.

Pan fo plant yn dechrau dysgu Cymraeg, byddant yn cael eu hymdrochi yn yr iaith o’r dechrau ac mae’r staff yn hyblyg ac yn defnyddio Saesneg os oes angen i helpu’r plant.

Cymraeg yw iaith Addysg yn y Cyfnod Sylfaen (Dosbarth Meithrin-B2) ac yna bydd y plant yn cael gwersi yn Saesneg ac yn defnyddio Saesneg yn eu gwersi ar draws y cwricwlwm.  

Yng Nghasnewydd ar hyn o bryd mae tair ysgol gynradd Gymraeg, pob un â meithrinfa ynghlwm, ac un ysgol uwchradd Gymraeg. Bydd ysgol gynradd Gymraeg newydd hefyd yn agor ym mis Medi 2021.

Ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd                  
Ysgol Gymraeg Casnewydd             Ysgol Bro Teyrnon           Ysgol Ifor Hael logo           

Ysgol Cymraeg Nant Gwenlli logo Ysgol Gyfun Gwent Is Coed    

 

Beth yw manteision bod yn ddwyieithog?

  • Bydd gennych sgil ychwanegol ar eich CV a mwy o gyfleoedd cyflogaeth
  • Gallwch gyfathrebu yn newis iaith pobl
  • Mae’n hwyl bod yn ddwyieithog ac yn rhan o ddiwylliant dwyieithog Cymru  

Pwy all fynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg?

Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i bawb – nid yw 98% o rieni plant yn ysgolion cyfrwng Cymraeg Casnewydd yn siarad Cymraeg.  

Gan nad yw’r rhan fwyaf o rieni’n siarad Cymraeg, mae ysgolion yn darparu popeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.  

Gwybodaeth pellach

Os hoffech chi siarad â rhywun am eich plentyn yn mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg neu weithgareddau dwyieithog i fabanod a phlant cysylltwch â Menter Iaith Casnewydd.                                

Dewch o hyd i’ch ysgol dalgylch  

Darllenwch am y polisi trafnidiaeth ysgol

Darllenwch am ddysgu Cymraeg i bobl o bob oedran yng Nghasnewydd