Lleoliadau

Y Llyfrgell Ganolog

3ydd Llawr, Sgwâr John Frost, Casnewydd NP20 1PA

Canolfan Llyfrgell a Dysgu Cymunedol St Julian

Beaufort Road, Casnewydd NP19 7UB

Ffacs: (01633) 211068

Minicom: (01633) 656657

E-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656