TGCh a sgiliau digidol

Cyrsiau Medi 2021 - 2022

Cod Cwrs Diwrnod Amser Dyddiad Lleoliad Ffi Ffi Gonsesiynol
W050 ICDL Lefel 2 Mawrth 18:15-20:15 04/01/22 – 14/06/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £175.00 £115.00
W055 ICDL Lefel 1 Dydd Iau 19.00-21.00 10/01/22 – 20/07/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £130.00 £85.00
W121 IDCL Lefel 2 - Llwybr Carlam Gwener 9:30-12:30 28/01/22 – 08/07/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £175.00 £115.00
W122 Calendr a Ffurflenni Mawrth 9:30-11:30 11/01/22 – 22/03/22 Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas) £15.00 Dd/b
W124 Aros yn Ddiogel Ar-lein Mawrth 12:00-14:00 11/01/22 – 22/03/22 Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas) £15.00 Dd/b
W056 Gwella Sgiliau Cyfrifiadurol - Prosesu Geiriau Mercher 12:30-14:30 2/01/22 – 18/03/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £15.00 Dd/b
W057 Cyflwyniad i Olygu Delweddau Digidol Mercher 18:45-20:45 12/01/22 – 18/03/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £15.00 Dd/b
W058 Gwella Sgiliau Cyfrifiadurol - Taenlenni Dydd Iau 9:30-11:30 13/01/22 – 19/03/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £15.00 Dd/b
W059 Rhyngrwyd ac E-bost Dydd Iau 12:00-14:00 13/01/22 – 26/03/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £15.00 Dd/b
W060 Gwella Sgiliau Cyfrifiadurol - Taenlenni Mercher 12:30-14:30 22/04/22 – 24/06/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £15.00 Dd/b
W061 Dyw Cyfrifiaduron Ddim Yn Brathu Dydd Iau 9:30-11:30 23/04/22 – 18/06/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £15.00 Dd/b
W062 Cadw mewn cysylltiad – TG o Ddydd i Ddydd Dydd Iau 12:00-14:00 23/04/22 – 02/07/22 Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian £15.00 Dd/b
W123 Aros yn Ddiogel Ar-lein Mawrth 9:30-11:30 26/04/22 – 05/07/22 Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas) £15.00 Dd/b
W125 Calendr a Ffurflenni Mawrth 12:00-14:00 26/04/22 – 05/07/22 Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas) £15.00 Dd/b

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru’ch diddordeb e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.