Sgiliau Digidol

Mae cyrsiau cyfrifiadurol ar gael i fyfyrwyr o wahanol lefelau - o ddechreuwyr i lefel ganolradd.

Byddwn yn dangos i ddechreuwyr pur sut i droi cyfrifiadur ymlaen, byddwn yn magu eu hyder, a byddwn yn addysgu hanfodion defnyddio cyfrifiadur personol. 

Cyfrifiaduron Peidiwch â Brathu

ID y cwrs: Y085

Lleoliad: Hyb Cymdogaeth y Gorllewin

Dyddiad cychwyn: 27/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 12.30-14.30

Hyd y cwrs: 8 wythnos

Ffi: £5.00


ID y cwrs: Y086

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 28/09/2022

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 12.30-14.30

Hyd y cwrs:  8 wythnos

Ffi: £5.00

Cyflwyniad i Brosesu Geiriau

ID y cwrs: Y087

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 10/10/ 2022

Dydd: Dydd Iau 

Amser dechrau/gorffen: 09.30-11.30

Hyd y cwrs:  9 wythnos

Ffi: £33 (Consesiynau 16-19: £10)


Sgiliau Ar-lein

Gall y cyrsiau canlynol ddangos i chi sut i gadw’n ddiogel ar-lein, sut i chwilio am wybodaeth ar y rhyngrwyd, a sut i fod yn greadigol wrth ddefnyddio cyfrifiadur neu liniadur. 

Cadwch mewn Cysylltiad drwy Ddefnyddio Llechen neu Ffôn Clyfar

ID y cwrs: Y088 

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 30/09/2022

Dydd: Dydd Iau 

Amser dechrau/gorffen: 12.00 - 14.00

Hyd y cwrs:  10 wythnos

Ffi: £5

ICDL

Os ydych chi'n chwilio am gyrsiau i wella eich rhagolygon swydd, mae cyrsiau Lefel 1 a Lefel 2 ICDL yn cael eu hargymell a'u cymeradwyo gan gyflogwyr. Mae'r ddau gwrs yn cynnwys modiwlau prosesu geiriau, taenlenni a chyflwyno.  Mae cyrsiau Llwybr Carlam yn cynnwys gwersi hirach dros gyfnod byrrach.

LEFEL 1

ID y cwrs: Y079

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 19/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 18.30-20.30

Hyd y cwrs: 24 wythnos

Ffi: £149 (Consesiynau - budd-daliadau: £89 / 16-19: £29)


LEFEL 1 (Llwybr Carlam)

ID y cwrs: Y080

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 23/09/2022

Dydd: Dydd Gwener 

Amser dechrau/gorffen: 09.30-12.30

Hyd y cwrs: 16 wythnos

Ffi: £149 (Consesiynau* - budd-daliadau: £89 / 16-19: £29)


LEVEL 2

ID y cwrs: Y082

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 06/10/2022

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 18.00 - 20.30

Hyd y cwrs: 24 wythnos

Ffi: £192 (Consesiynau* - budd-daliadau:: £117 / 16-10: £42)


LEVEL 2 (Llwybr Carlam)

ID y cwrs: Y083

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 03/02/2023

Dydd: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 09.30-12.30

Hyd y cwrs: 20 wythnos

Ffi: £192 (Consesiynau* - budd-daliadau: £117 / 16-10: £42)

*Mae codau ffioedd consesiynol o £89 (Lefel 1) a £117 (Lefel 2) ar gael i'r rhai sy'n cael budd-daliadau penodol sy'n dibynnu ar brawf modd.

Mae consesiynau pellach ar gyfer myfyrwyr dros 16 oed neu o dan 19 oed ar gael o 1 Medi 2022.

Cysylltwch

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch:
community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656.