TGCh a sgiliau digidol

Cyrsiau Medi 2021 - 2022

Cod

Cwrs

Diwrnod

Amser

Dyddiad

Lleoliad

Ffi

Ffi Gonsesiynol

W049

ECDL Lefel 1

Llun

18:30-20:30

27/09/21 – 27/04/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£130.00

£85.00

W117

EDCL Lefel 1 - Llwybr Carlam

Gwener

9:30-12:30

17/09/21 – 21/01/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£130.00

£85.00

W050

ECDL Lefel 2

Mawrth

18.15-20.15

28/09/21 – 09/06/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£175.00

£115.00

W118

Rhyngrwyd ac E-bost

Mawrth

9:30-11:30

21/09/21 – 30/11/21

Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas)

£15.00

Dd/b

W119

Calendr a Ffurflenni

Mawrth

12.00-14.00

21/09/21 – 30/11/21

Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas)

£15.00

Dd/b

W120

Aros yn Ddiogel Ar-lein

Gwener

10.00-12.00

24/09/21 – 03/12/21

Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas)

£15.00

Dd/b

W051

Dyw Cyfrifiaduron Ddim Yn Brathu

Mercher

12.30-14.30

29/09/21 – 24/11/21

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W052

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

Mercher

18.45-20.45

29/09/21 – 01/12/21

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W053

Gwella Sgiliau Cyfrifiadurol - Prosesu Geiriau

Dydd Iau

9:30-11:30

30/09/21 – 02/12/21

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W054

Cadwch mewn Cysylltiad drwy Ddefnyddio Llechen neu Ffôn Clyfar

Dydd Iau

12.00-14.00

30/09/21 – 09/12/21

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W055

ECDL Lefel 1

Dydd Iau

19.00-21.00

10/01/22 – 20/07/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£130.00

£85.00

W121

EDCL Lefel 2 - Llwybr Carlam

Gwener

9:30-12:30

28/01/22 – 08/07/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£175.00

£115.00

W122

Calendr a Ffurflenni

Mawrth

9:30-11:30

11/01/22 – 22/03/22

Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas)

£15.00

Dd/b

W124

Aros yn Ddiogel Ar-lein

Mawrth

12.00-14.00

11/01/22 – 22/03/22

Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas)

£15.00

Dd/b

W056

Gwella Sgiliau Cyfrifiadurol - Prosesu Geiriau

Mercher

12.30-14.30

12/01/22 – 18/03/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W057

Cyflwyniad i Olygu Delweddau Digidol

Mercher

18.45-20.45

12/01/22 – 18/03/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W058

Gwella Sgiliau Cyfrifiadurol - Taenlenni

Dydd Iau

9:30-11:30

13/01/22 – 19/03/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W059

Rhyngrwyd ac E-bost

Dydd Iau

12.00-14.00

13/01/22 – 26/03/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W060

Gwella Sgiliau Cyfrifiadurol - Taenlenni

Mercher

12.30-14.30

22/04/22 – 24/06/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W061

Dyw Cyfrifiaduron Ddim Yn Brathu

Dydd Iau

9:30-11:30

23/04/22 – 18/06/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W062

Cadw mewn cysylltiad – TG o Ddydd i Ddydd

Dydd Iau

12.00-14.00

23/04/22 – 02/07/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

Dd/b

W123

Aros yn Ddiogel Ar-lein

Mawrth

9:30-11:30

26/04/22 – 05/07/22

Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas)

£15.00

Dd/b

W125

Calendr a Ffurflenni

Mawrth

12.00-14.00

26/04/22 – 05/07/22

Hyb Cymdogaeth y Gorllewin (Maesglas)

£15.00

Dd/b

 

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru’ch diddordeb e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.