Wythnos Mynd Ar-lein

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd, ynghyd â'i bartneriaid, yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau am ddim gan roi cyfle i bawb ddod o hyd i'r gefnogaeth sydd ei angen arnynt i wella eu sgiliau digidol.

Mae'r sesiynau'n cynnwys sut i ddefnyddio'r gwasanaethau digidol yn llyfrgelloedd Casnewydd, defnyddio technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol, sut i ddefnyddio e-bost, siopa a bancio yn ddiogel ar-lein a sut i'ch cadw chi a'ch plant yn ddiogel ar-lein.

Dydd Llun 17 Hydref 2022

09:00 - 17:00, Marchnad Casnewydd
Gwasanaethau digidol yng Nghartrefi Dinas Casnewydd

09:00 – 17:00, Marchnad Casnewydd
Cyflwyniad i sesiynau sgiliau digidol hanfodol Mynd ar y Rhyngrwyd

09:00 – 14:00, Marchnad Casnewydd  
Sut i ddefnyddio'r app 'Borrow Box' i fenthyg e-lyfrau     

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Sut i adnabod sgamiau

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cefnogaeth RNID

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cefnogaeth Ymfudwyr o'r UE 

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cefnogaeth GAVO

11:00 – 12:00, Marchnad Casnewydd  
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol

13:00 – 14:00, Marchnad Casnewydd   
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol

10:00 – 11:00, Llyfrgell Betws  
Sut i ddefnyddio e-bost (rhaid archebu)

12:00 - 13:30, Coleg Gwent - Campws Trefonnen    

Cyflwyniad i Office 365: e-bost, calendr a OneDrive


Dydd Mawrth 18 Hydref 2022

09:00 - 17:00, Marchnad Casnewydd
Gwasanaethau digidol yng Nghartrefi Dinas Casnewydd

09:00 – 17:00, Marchnad Casnewydd 
Cyflwyniad i sesiynau sgiliau digidol hanfodol Mynd ar y Rhyngrwyd   

09:00 - 17:00, Marchnad Casnewydd
Sesiwn wybodaeth Cysylltwyr Cymunedol   

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cefnogaeth Ymfudwyr o'r UE  

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cefnogaeth GAVO

09:30 - 15:00, Marchnad Casnewydd
Remake Newport - diagnosteg/beth i'w wneud pan aiff rhywbeth o'i le

14:00 – 15:00, Marchnad Casnewydd            
Siopa'n Ddiogel ac Arbed arian ar-lein                         

13:00 – 17:00, Marchnad Casnewydd             
Adrodd troseddau ar-lein - Heddlu Gwent        

11:00 – 12:00, Marchnad Casnewydd             
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol

11:00 – 12:00, Marchnad Casnewydd             
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol 

10:00 – 11:00, Llyfrgell Betws            
Sut i wneud galwadau fideo (rhaid archebu)

14:00 – 15:30, Coleg Gwent - Campws Trefonnen           
Cyflwyniad i Office 365: E-bost, Calendr a OneDrive


Dydd Mercher 19 Hydref 2022

09:00 - 17:00, Marchnad Casnewydd
Gwasanaethau digidol yng Nghartrefi Dinas Casnewydd

09:00 – 17:00, Marchnad Casnewydd
Cyflwyniad i sesiynau sgiliau digidol hanfodol Mynd ar y Rhyngrwyd  

09:00 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cymorth cynllun ailsefydlu pobl agored i niwed  

14:00 – 15:00, Marchnad Casnewydd
Siopa'n Ddiogel ac Arbed arian ar-lein

13:00 – 17:00, Marchnad Casnewydd 
Adrodd troseddau ar-lein gyda Heddlu Gwent

13:00 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Sesiynau gwybodaeth gyda Mind Casnewydd

11:00 – 12:00, Marchnad Casnewydd
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol 

13:00 – 14:00, Marchnad Casnewydd
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol 

13:00 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Sesiynau gwybodaeth gyda Mind Casnewydd

10:00 – 11:00, Llyfrgell Betws      
Sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol (rhaid archebu)

13:00 - 14:30, Coleg Gwent - Campws Trefonnen
Cyflwyniad i Office 365: e-bost, calendr a OneDrive

14:00 - 17:00, Prifysgol De Cymru - Campws y Ddinas      
Clinig Seiber (Sut i adnabod sgâm, sut i gadw'n ddiogel gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a sut i ddefnyddio cyfarfodydd ar-lein yn ddiogel).


Dydd Iau 20 Hydref

09:00 - 17:00, Marchnad Casnewydd
Gwasanaethau digidol yng Nghartrefi Dinas Casnewydd

09:00 – 17:00, Marchnad Casnewydd                     
Cyflwyniad i sesiynau sgiliau digidol hanfodol Mynd ar y Rhyngrwyd  

09:00 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cymorth cynllun ailsefydlu pobl agored i niwed  

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cefnogaeth GAVO

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cefnogaeth Age Cymru Gwent

11:00 – 12:00, Marchnad Casnewydd             
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol

13:00 – 14:00, Marchnad Casnewydd                    
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol

10:00 – 11:00, Llyfrgell Betws                    
Sut i siopa ar-lein         

09:00 – 16:00, Banc Barclays, Commercial Street, Casnewydd  
Cymhorthfa Seiber


Dydd Gwener 21 Hydref 2022

09:00 - 17:00, Marchnad Casnewydd
Gwasanaethau digidol yng Nghartrefi Dinas Casnewydd

09:00 – 17:00, Marchnad Casnewydd
Cyflwyniad i sesiynau sgiliau digidol hanfodol Mynd ar y Rhyngrwyd

09:30 - 16:30, Marchnad Casnewydd
Cefnogaeth GAVO

11:00 – 12:00, Marchnad Casnewydd 
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol 

13:00 – 14:00, Marchnad Casnewydd 
Cyflwyniad i ddyfeisiau technoleg gynorthwyol i gefnogi byw'n annibynnol

10:00 - Rodney Parade
Mae Google UK yn cynnig hyfforddiant byw am ddim i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau digidol newydd. Cofrestrwch nawr yma

10:00 – 11:00, Llyfrgell Betws
Sut i'ch cadw chi a'ch plant yn ddiogel (rhaid archebu)

14:30 – 16:00, Llyfrgell Malpas
Sut i'ch cadw chi a'ch plant yn ddiogel (rhaid archebu)       

Cyswllt:

I gael rhagor o wybodaeth neu ar gyfer cyrsiau y mae’n rhaid archebu lle arnynt, cysylltwch â Sam Ali, Rheolwr Prosiectau Digidol ar 07976 516413 neu e-bostiwch sam.ali@newport.gov.uk