SPG consultations

Canllawiau Cynllunio Drafft Ychwanegol  

Mae’r Cyngor yn dymuno ymgynghori ar y dogfennau drafft uchod a baratowyd yn ychwanegol i’r polisïau yn y Cynllun Datblygu lleol Mabwysiedig.  

Cyhoeddwyd y canllawiau ar ffurf ddrafft ac mae’r Cyngor yn gwerthfawrogi sylwadau gan unrhyw un sydd â diddordeb.  Rhoddir ystyriaeth i sylwadau ysgrifenedig sy’n ein cyrraedd cyn y dyddiad cau cyn y caiff y dogfennau canllaw eu cymeradwyo yn derfynol.  

Gwahoddir sylwadau ysgrifenedig a dylent gyrraedd y cyfeiriad isod neu gael eu e-bostio at ldp.consultation@newport.gov.uk, ddim hwyrach na n 5pm ar 30 Medi 2016

Dylid eu cyfeirio at Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR