Rheolwyr Tai Amlfeddiannaeth

Yng Nghymru mae dau set o reoliadau rheoli’n berthnasol yn dibynnu ar yr eiddo yr ydych yn ei reoli.

Mae’r rheoliadau yn rhoi gofynion ar landlordiaid, rheolwyr a thenantiaid:

Mae methu â chydymffurfio â'r rheoliadau hyn yn drosedd a gall arwain at erlyniad gyda dirwy anghyfyngedig.

Mwy o wybodaeth i Landlordiaid

Mwy o Wybodaeth i Denantiaid