Event Detail

Natur Creadigol a ‘Cyanotype’ (Gweithdy i Oedolion)

Sarah Goodey photograph workshop 3
Gweithdy i Oedolion: Natur Creadigol a ‘Cyanotype’

Ymunwch â Sarah Goodey ar gyfer gweithdy creadigol sy'n archwilio creu delweddau gyda ‘cyanotype’ o arlunio a gwneud negyddion syml i weithio gyda gwrthrychau a ganfuwyd.

Mae gwaith Sarah i'w weld fel rhan o Ôl-ddiwydiannol (tan 30 Medi) a bydd y gweithdai yn archwilio sut y gwnaed rhai o'r delweddau.

Mae Sarah yn artist sy'n byw ac yn gweithio yn ne Cymru ac yn gwneud gwaith mewn ymateb i'r amgylchedd naturiol a'n lle neu ymyrraeth ag ef. Mae'n gweithio gydag amrywiaeth o dechnegau ffotograffig (ffilm fformat canolig a ‘cyanotype’) i gofnodi ac ymestyn gwrthrychau a ganfuwyd a throellau naturiol.

Mae'r gweithdy am ddim hwn yn addas ar gyfer cyfranogwyr 16+ oed. Mae angen cadw lle ar gyfer y rhain.

Lleoliad Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Sadwrn 30 Medi 2023, 10:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Sadwrn 30 Medi 2023, 12:30
Cyswllt Barbara Bartl
Ffôn 01633851613
E-bost barbara.bartl@newport.gov.uk
Tudalen archebu Eventbrite (yn agor gwefan allanol):