Event Detail

Ymweliad awdur - Jenny Valentine

Gadgeteers featured content welsh
Jenny Valentine yw awdur penigamp Finding Violet Park, The Ant Colony a The Double Life of Cassiel Roadnight. Mae ei chyfres newydd sy'n cynnwys Joy, merch 9 oed, wedi'i hysgrifennu ar gyfer plant 7-12 oed ac mae'n llawn yr empathi a’r gymeriadaeth realistig wych sydd mor nodweddiadol o waith Jenny.

Amserau: 10am - 11am a 11:30am - 12:30pm
Lleoliad Llyfrgell dros dro, Uned 16 Canolfan Ffordd y Brenin
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Iau 11 Awst 2022, 10:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Iau 11 Awst 2022, 12:00
Cyswllt Newport Libraries
Ffôn 01633656656
E-bost info@newport.gov.uk