Event Detail

Gwella parciau a chwarae- Duffryn

cartoon image of play park
Nod y Tîm Parciau yw gwella ardaloedd chwarae yng Nghasnewydd. Mae'r prosiect wedi sicrhau cyllid o ymgynghoriadau cyllideb 2022 i uwchraddio ardaloedd chwarae er mwyn rhoi mannau diogel a hwyliog i blant chwarae. Mae'r prosiect yn cael ei gynnal gyda mewnbwn y gymuned, gan sicrhau bod anghenion a dewisiadau teuluoedd lleol yn cael eu hystyried yn y broses ddylunio drwy ymgynghoriadau lluosog.

Bydd y cyfnod dylunio a chynllunio yn cael ei arwain gan dîm o arbenigwyr ym maes dylunio ardaloedd chwarae a bydd yn ymgorffori adborth gan y gymuned. Bydd y gwaith uwchraddio wedyn yn cael ei roi ar waith i sicrhau bod yr ardaloedd chwarae newydd yn ddiogel, yn wydn, ac yn hwyl i blant eu defnyddio.

Nod y prosiect yw creu ardaloedd chwarae sy'n gynhwysol, yn hygyrch, ac yn gynaliadwy, gan roi cyfle i blant chwarae mewn amgylchedd diogel. Drwy uwchraddio'r ardaloedd chwarae, mae'r prosiect yn gobeithio annog plant i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored, gan hyrwyddo gweithgaredd corfforol a rhyngweithio cymdeithasol.

Gallwch ymweld â'n hymgynghoriad personol neu gwblhau'r arolwg digidol sydd wedi'i gysylltu isod.
Lleoliad Tredegar House
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023, 10:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023, 14:00
Cyswllt Newport Council
Ffôn 01633656656
E-bost info@newport.gov.uk