Event Detail

Gŵyl Newydd

Poster with details of Welsh language festival
Gŵyl Gymraeg flynyddol yw Gŵyl Newydd, sydd wedi ei chynnal ar draws Casnewydd ers 2017. Ar ôl cael ei chanslo yn 2020 a 2021, ar 24 Medi 2022, bydd yr ŵyl yn dychwelyd fel y digwyddiad Cymraeg cyntaf mawr yng Nghasnewydd ers 2019.

Bydd digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal i'r teulu i gyd, a bydd yn creu cyfleoedd i ddysgwyr, siaradwyr, a'r chwilfrydig ryngweithio â'r iaith yn eu dinas eu hunain. Bydd stondinau hefyd yn y digwyddiad gan sefydliadau cymunedol a phartneriaid.

Lleoliad Riverfront Theatre
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Sadwrn 24 Medi 2022, 12:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Sadwrn 24 Medi 2022, 16:00
Cyswllt Newport Live
Ffôn 01633656757
E-bost riverfront.boxoffice@newportlive.co.uk