Event Detail

Gŵyl Fwyd Casnewydd 2023

Newport Food Festival crowd shot 2018
Eleni, rydym am wneud yr Ŵyl Fwyd yn fwy ac yn well gyda phenwythnos o ddathliadau bwyd yng Nghasnewydd.

Dydd Gwener 13 Hydref: swper Gŵyl Fwyd
Dydd Sadwrn 14 Hydref: Arddangosiadau'r farchnad fwyd a chogyddion
Dydd Sul 15 Hydref: Bwyd stryd a cherddoriaeth fyw

Bydd y farchnad fwyd dydd Sadwrn draddodiadol yn cael ei sefydlu yng nghanol y ddinas, gydag adloniant stryd, arddangosiadau gan gogyddion ym Marchnad Casnewydd, pentref fegan a llysieuol yn Sgwâr John Frost.

Bydd mynediad am ddim i’r Ŵyl ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul, tra bydd tocyn ar gyfer digwyddiad Swper yr Ŵyl ar y dydd Gwener. Bydd gwybodaeth am sut i archebu tocynnau ar gyfer y swper yn cael ei ryddhau maes o law.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, a sut i ddod o hyd i ni ewch i'r wefan sy'n gysylltiedig isod.
Lleoliad Newport
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Gwener 13 Hydref 2023, 17:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Sul 15 Hydref 2023, 23:59
Cyswllt Newport City Council
Ffôn 01633656656
E-bost [email protected]