Event Detail

Sesiynau Crefft y Gwyliau

Holiday crafts
Ymunwch â ni yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd i wneud eich coron jiwbilî eich hun.

Darperir yr holl ddeunyddiau. Mae’r lleoedd yn brin ar gyfer pob un o'r ddwy sesiwn sy'n dechrau am 11am a 12pm ac yn para 45 munud. Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae'r digwyddiad yn addas ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed a bydd yn cael ei gynnal yn yr Oriel Gelf ar y trydydd llawr. Cofiwch fod yn rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser.
Lleoliad Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Mawrth 31 Mai 2022, 11:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Mawrth 31 Mai 2022, 13:00
Cyswllt Barbara Bartl
Ffôn 01633 656656
E-bost museum@newport.gov.uk