Event Detail

StoryTrails - Casnewydd

A bride and groom, captured from one of the Storytrails
Mae StoryTrails, sy’n rhan o UNBOXED: Creativity in the UK, yn cynnwys profiadau digidol sy’n gwahodd trigolion i brofi Casnewydd fel na welsant erioed o’r blaen trwy realiti estynedig (AR), rhith-realiti (VR) a map trochi o’r ddinas. Wedi’i chanoli o amgylch Canolfan Ffordd y Brenin Casnewydd ar 13 a 14 Awst ac ar strydoedd y ddinas, mae Casnewydd ymhlith 15 o leoliadau ledled y DU i gynnal StoryTrails yr haf hwn.

Crëwyd y trêls gan ddefnyddio ffilm gan y BBC, Sefydliad Ffilm Prydain ac archifau lleol i gyflwyno ffenestr i’r gorffennol.

I deulu Windrush, y Freckletons, roedd cerddoriaeth yn ganolog i sefydlu eu hunain yng Nghasnewydd. Tra cyrhaeddodd y Freckletons gymdogaeth Casnewydd yn Pill yn y 1950au, gan ddenu torfeydd lleol i'w heglwys enedigol a man cyfarfod. Mae ymwelwyr yn eu gweld yn dad-gwersylla i ofod cynulleidfaol mwy gyda thambwrîn yn ymuno â gitarau, banjos a chitiau drymiau yn fuan.

Cynhelir y llwybr ar 13 Awst 2022, 10am-6pm a 14 Awst, 11am-5pm.
Lleoliad Unit 12, Kingsway Centre
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Sadwrn 13 Awst 2022, 10:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Sul 14 Awst 2022, 17:00
Cyswllt Story Trails
Ffôn
E-bost storytrails@fourcommunications.com
Am fwy o wybodaeth, ewch i