Event Detail

Cofeb D-Day 2023

D-Day Parade 2018
Bydd gorymdaith a gwasanaeth Coffa D-Day yn cael eu cynnal eleni wedi’u trefnu gan Gymdeithas Cymrodorion Brenhinol Cymru am y tro cyntaf ers pandemig Covid-19.

Fe’i cynhelir ddydd Sadwrn 3 Mehefin ar gais Cymdeithas y Cymrodorion Brenhinol Cymreig. Er gwybodaeth, mae pen-blwydd glaniadau DDay ar 6 Mehefin.

Bydd Maer Casnewydd y Cynghorydd Trevor Watkins yn mynychu’r digwyddiad ynghyd â’r Arglwydd Raglaw Brigadydd Robert Aitken CBE a’r Uchel Siryf yr Athro Simon Gibson CBE DL. Bydd yr uchod i gyd yn gosod torchau ynghyd ag arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Jane Mudd.

Bydd cyfranogwyr yr orymdaith yn cyfarfod y tu allan i Wetherspoons, Cambrian Road o 11.30am gyda’r orymdaith yn gadael am 11.45am i gerdded y llwybr o Ffordd Cambrian, gan droi i’r chwith ar ardal i gerddwyr yn Stryd y Bont ac yna i’r chwith i’r Stryd Fawr at Gofeb D-Day lle mae’r llwybr byr. bydd gwasanaeth a seremoni gosod torch yn cael ei gynnal. Band Stedfast fydd yn arwain yr orymdaith.

Byddai Cymdeithas y Cymrodorion Brenhinol Cymreig wrth eu bodd pe gallai aelodau'r cyhoedd gefnogi'r digwyddiad drwy leinio'r strydoedd i wylio'r parêd.

Mae Gorymdaith D-Day yn nodi’r dyddiad hanesyddol ym 1944 pan lansiodd lluoedd y Cynghreiriaid ymosodiad llyngesol, awyr a thir cyfun ar Ffrainc a feddiannwyd gan y Natsïaid. Glaniodd y ddau ar draethau Normandi ar 6 Mehefin, gan nodi dechrau ymgyrch hir a gwaedlyd i ryddhau gogledd-orllewin Ewrop rhag meddiannaeth yr Almaenwyr mewn ymgyrch a fu’n drobwynt yn yr Ail Ryfel Byd.
Lleoliad Cambrian Road
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Sadwrn 3 Mehefin 2023, 11:30
Dyddiad/amser gorffen Dydd Sadwrn 3 Mehefin 2023, 13:00
Cyswllt Newport Council
Ffôn 01633 656656
E-bost info@newport.gov.uk