Event Detail

Carers information and family fun day

CarerWheelchair
Ymunwch â ni i ddathlu Wythnos Gofalwyr. Dewch i weld sut gall gwasanaeth lleol eich helpu chi.
Bydd gemau a hwyl i bawb eu mwynhau a bwffe am ddim.
Stondinau Gwybodaeth: 2pm-5pm
Gemau a Hwyl i'r Teulu: 2pm-6.30pm

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn ar bob amser.
Rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion dietegol cyn 1 Mehefin.
Lleoliad Prifysgol De Cymru, Campws Casnewydd
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Iau 8 Mehefin 2023, 14:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Iau 8 Mehefin 2023, 18:30
Cyswllt . .
Ffôn 01633 235650
E-bost [email protected]