Event Detail

Diwrnod Dathlu Diwylliannau'r Gymuned

Multi cultural hands in air on blue background
Dathlwch Gasnewydd ar ein diwrnod Diwylliannau y Gymuned ar 30 Medi, 12-4pm ym Mharc Lysaghts.

Mwynhewch berfformiadau byw o gerddoriaeth, dawns a barddoniaeth mewn amrywiaeth o ffurfiau ac ieithoedd, yn ogystal â gwerthwyr bwyd o amryw genhedloedd.

Bydd stondinau gwybodaeth hefyd gan wahanol sefydliadau yng Nghasnewydd gan gynnwys y GIG, Busnes Cymru, Gyrfa Cymru, KidCare4u, Heddlu Gwent, Merched Casnewydd, Girl Guides a Dreigiau RFC.

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw. Dim ond galw heibio.
Lleoliad Lysaght's Park
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Sadwrn 30 Medi 2023, 12:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Sadwrn 30 Medi 2023, 16:00
Cyswllt . .
Ffôn 01633 656656
E-bost info@newport.gov.uk