Event Detail

The Home Front – Darluniau paratoadol

Homefront1
Arddangosfa o ddarluniau paratoadol ar gyfer paentiad clodwiw Stanley Lewis - Wartime Newport, The Home Front. Y paentiad yw un o'r unig weithiau y gwyddom amdanynt sy’n dogfennu'r ystod lawn o Wasanaethau Sifil a Gwirfoddol yng Nghasnewydd ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd.
Lleoliad Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Gwener 23 Mehefin 2023, 09:30
Dyddiad/amser gorffen Dydd Sadwrn 30 Medi 2023, 16:00
Cyswllt Oliver Blackmore
Ffôn 01633256256
E-bost [email protected]