Event Detail

Cynhadledd Pen-blwydd Llong Ganoloesol Casnewydd yn 20 oed

workers fixing a broken medieval ship
Bydd y Gynhadledd Pen-blwydd yn 20 oed yn cael ei chynnal yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan-yr-Afon yng nghanol Casnewydd, sef lleoliad darganfod y llong. Yn dilyn trosolwg o hanes prosiect y llong a chyflwr presennol ymchwil a chadwraeth, bydd cynrychiolwyr o brosiectau treftadaeth forwrol ac amgueddfeydd mawr eraill yn cyflwyno taith eu priod atyniadau, ac yn trafod y cyfleoedd a'r heriau sy'n gysylltiedig â dod â phrosiectau treftadaeth mawr i'w harddangos yn derfynol.

Bydd ffigurau blaenllaw o Amgueddfa’r Mary Rose, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, SS Great Britain a CADW yn dangos y llu o effeithiau cadarnhaol y gall treftadaeth eu cael ar gymunedau lleol a'r gymdeithas ehangach. Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o’r rhaglen pen-blwydd 20 oed gan Gyngor Dinas Casnewydd a Chyfeillion Llong Casnewydd.
Lleoliad Riverfront Theatre
Pris £30.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Mawrth 11 Hydref 2022, 09:30
Dyddiad/amser gorffen Dydd Mawrth 11 Hydref 2022, 16:30
Cyswllt Emma Newrick
Ffôn 01633656757
E-bost emma.newrick@newport.gov.uk