Event Detail

Pobl Creadigol y Dyfodol

group of young people with Future Creatives logo
Mae Pobl Creadigol y Dyfodol yn brosiect ieuenctid newydd a gyflwynwyd i chi gan Ganolfan Theatr a Chelfyddydau Glan yr Afon yng Nghasnewydd.

Bydd y prosiect yn cynnwys sesiynau wythnosol a fydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod am y diwydiant. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar theatr, ffilm, podledu a gwneud printiau. Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn cael y cyfle i weithio gyda'i gilydd i wneud … beth bynnag maen nhw eisiau!

Gan groesawu pob oedolyn ifanc rhwng 17 - 24 oed i gwrdd yn wythnosol drwy gydol mis Mawrth a mis Ebrill 2023, bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i archwilio syniadau newydd mewn ffyrdd cyffrous, gan greu gwaith celf sy'n ymateb i'r byd ar hyn o bryd.

Bydd y sesiynau hyn yn gyfle gwych i archwilio eich opsiynau o fewn y diwydiannau creadigol, yn ogystal â threulio rhywfaint o amser rhydd yn cyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd.

Cynhelir y sesiwn gyntaf ddydd Mawrth 7 Mawrth 2023 am 6.30pm yng Nglan yr Afon. Mae’r sesiwn ‘Siarad am yr Hyn Sy’n Eisiau’ yn gyfarfod blasu, sy’n rhoi cyfle i unrhyw un sydd â diddordeb fynychu gweithdy lle byddwch chi’n dysgu mwy am y prosiect ac yn cael eich holi beth hoffech chi ei wneud fwyaf.

Bydd y sesiynau canlynol yn parhau bob dydd Mawrth am 6.30pm tan y 18fed o Ebrill.

Felly, os ydych chi'n berson ifanc sydd â diddordeb mewn rhyddhau'ch creadigrwydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru nawr! Mae'r holl sesiynau am ddim ond mae cofrestru'n hanfodol.
Lleoliad Riverfront Theatre
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023, 18:30
Dyddiad/amser gorffen Dydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 18:30
Cyswllt Riverfront Theatre
Ffôn 01633656757
E-bost justinteddycliffe@hotmail.com
Os hoffech fynychu, defnyddiwch yr e-bost uchod i gofrestru