Event Detail

Gwent yn Croesawu Ymgyrch Angel Cyllell

Poster promoting the gwent police 'Knife Angel' campaign
Mae cerflun angel anferth, wedi'i wneud o fwy na 100,000 o gyllyll, yn dod i Went ym mis Tachwedd fel rhan o daith genedlaethol gwrth-drais. Bydd yr Angel Cyllell 27 troedfedd yn cael ei osod yn Friars Walk yng Nghasnewydd a bydd yn sefyll yn uchel fel atgof amlwg o effeithiau dinistriol trais ac ymddygiad ymosodol.

Wedi’i gomisiynu gan Ganolfan Gwaith Haearn Prydain yng Nghroesoswallt, a’i greu gan yr artist Alfie Bradley, mae’r cerflun eiconig wedi bod yn ymweld â threfi a dinasoedd ar draws y wlad. Bydd yn cael ei arddangos yn Friars Walk drwy gydol mis Tachwedd.

Mae'r Angel Cyllell wedi'i wneud o gyllyll a ildiwyd mewn amnestau ledled y DU ac mae negeseuon o obaith gan deuluoedd dioddefwyr wedi'u hysgythru i'w hadenydd. Mae wedi ymweld â 27 o drefi a dinasoedd ledled y DU ers iddo ddechrau ei daith genedlaethol yn 2018.

Bydd arhosiad y Angel Cyllell yn cael ei ategu gan raglen o ddigwyddiadau ymgysylltu wedi’u targedu at blant a phobl ifanc ar draws pum sir Gwent.


Lleoliad Friars Walk
Pris £0.00
Dyddiad/amser cychwyn Dydd Mawrth 1 Tachwedd 2022, 09:00
Dyddiad/amser gorffen Dydd Mercher 30 Tachwedd 2022, 17:00
Cyswllt Police and Crime Commissioner Gwent
Ffôn 01633642200
E-bost commissioner@gwent.police.uk