Tŷ Llety Annesley

Annesley-House

Llety cynnes a chyfforddus yn agos at ganol y ddinas a chyffordd 25 yr M4.

Mae pob ystafell wely’n cynnwys teledu, cyfleusterau gwneud te a choffi a WiFi trwy gydol y tŷ. Mae parcio oddi ar y ffordd ar gael.

Ystafelloedd: 5 ystafell gyda dau wely, 2 ystafell sengl, 1 ystafell ddwbl. Mae gan rai o’r ystafelloedd gyfleusterau en-suite.

Tŷ Llety Annesley

128 Caerleon Road, Casnewydd, De Cymru NP19 7GS

Ffôn: +44 (0)1633 212918
E-bost: info@annesleyguesthouse.co.uk 

Parcio preifat

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Teledu yn yr ystafell wely

Rhai ystafelloedd en-suite

WiFi

Gardd

Gorsaf drenau gerllaw

Arhosfan bws gerllaw