Fferm Tŷ Capten

Ty-Capten-Farm

Mwynhewch groeso cynnes yn Stable Cottage, llety hunan-arlwyo cyfforddus.

Lleoliad heddychlon yng nghefn gwlad ar fferm ddefaid weithredol yn Nyffryn Wysg, pedair milltir o dref hanesyddol Caerllion. Taith hanner awr mewn car o’r M4/M50.

Ystafelloedd: Tair ystafell wely ddwbl en-suite

Fferm Tŷ Capten

Llandegfedd, Casnewydd NP18 1HX

Ffôn: +44 (0)1633 450632 
Ffôn symudol: +44(0)7788 432691
E-bost: [email protected]
Gwefan: www.tycaptenfarm.co.uk

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

WiFi

Parcio preifat

Ystafelloedd gwely ar y llawr gwaelod

Teledu yn yr ystafell wely

Cotiau ar gael

Croesewir cerddwyr

Croesewir beicwyr

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd

Gardd