West Usk Lighthouse

West-Usk-Lighthouse

Lleolir yr hen oleudy rhestredig Gradd II hwn lle mae Afon Hafren a’r Wysg yn cwrdd. Mae’n cynnig golygfeydd dros Sianel Bryste a llety gwely a brecwast clyd.

Mae’r llety amgen yn cynnig therapïau cyflenwol ac mae car Rolls Royce ar gael i’w logi ar gyfer achlysuron arbennig.

Gallwch ymlacio yn y llety cyfeillgar a mwynhau golygfeydd godidog o ystafell y llusern.

Ystafelloedd: 2 ystafell ddwbl, 1 ystafell deulu

West Usk Lighthouse

Casnewydd
De Cymru
NP10 8SF

Ffôn: +44 (0)1633 810126 / 07484 087159
Ffacs: +44 (0)1633 815582

E-bost: [email protected]

Gwefan: www.westusklighthouse.co.uk 

Cyfleusterau gwneud te a choffi Teledu yn yr ystafell wely Parcio preifat
Therapïau cyflenwol Gardd Lleoliad priodasau
Twba cynnes ar y to