The Granary

Granary-2

Wedi’i leoli yng nghefn gwlad, milltir a hanner yn unig o Gaerllion, gyda golygfeydd hyfryd ar draws Dyffryn Wysg.

Dwy uned gwbl hunangynhaliol. Llety hunanarlwyo neu wely a brecwast. Lle i ddau a chwech o bobl.

Yn ogystal, mae yna ystafell deulu yn y brif ysgubor, gyda lle i bump o bobl.

Ardal chwarae i blant a phwll.

Oergell, meicrodon, ystafell gawod en-suite, gerddi, cot a chadair uchel ar gael.

The Granary

Llanhenwg
Ger Caerllion
Casnewydd
De Cymru
NP18 1LU

Ffôn: +44 (0)1633 422888
E-bost: [email protected]
Gwefan: www.granary.info

Parcio preifat

Teledu yn yr ystafell wely

Croesewir anifeiliaid anwes

Cyfleusterau plant

Arhosfan bws cyfagos

Cyfleusterau golchi dillad

Gardd

Cyfleusterau gwneud te a choffi