The Courtyard

The-Courtyard-Carrow-Hill

Mae The Courtyard wedi’i leoli ym mhentrefan Carrow Hill, cornel prydferth o dde Cymru, dim ond deg munud o Bont Hafren a hanner milltir o’r A48.

Mae’r llety hwn yn ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr busnes a gwyliau, gan fod y lleoliad heddychlon yn berffaith ar gyfer ymlacio.

Mae’r ardal yn cynnwys cefn gwlad hyfryd, cestyll hanesyddol, olion Rhufeinig, cyrsiau golff a chyfleusterau marchogaeth.

Cynhelir digwyddiadau marchogol arbenigol rheolaidd yng Nghanolfan Cricklands, sydd dair milltir i ffwrdd.

Ystafelloedd

1 ystafell ddwbl en-suite

1 rhandy gydag ystafell ddwbl, gwely soffa ddwbl a gwely sengl (lle i 5 o bobl)

The Courtyard

Carrow Hill
St Brides
Ger Cil-y-coed
De Cymru 
NP26 3AU

Ffôn: +44(0)1633 400465

E-bost: [email protected]  

Ystafelloedd en-suite  

Parcio preifat

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Arhosfan bws cyfagos

Teledu/DVD/WiFi    

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Cyfleusterau golchi dillad

Gardd