Radford House

RADFORD-HOUSE-B&B

Adeilad Sioraidd Rhestredig Gradd II sydd wedi’i adnewyddu a’i ddylunio i ddarparu ar gyfer pob chwaeth.  

Mae Radford House, sydd wedi’i leoli yng nghanol Caerllion, yn agos at nifer o fwytai a thafarndai, yn llety pum seren sy’n darparu cyfleusterau gwely a brecwast o’r radd flaenaf.

Ystafelloedd: 2 ystafell ddwbl / ystafell gyda dau wely, 1 ystafell sengl

Radford House
Broadway
Caerllion
NP18 1AY

Ffôn: +44 (0)1633 430101
E-bost: [email protected] 
Gwefan: www.radfordhouse.co.uk 

Ystafelloedd en-suite

Gardd 

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Teledu yn yr ystafell wely

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Gwobr Welcome Host

Arhosfan bws cyfagos

Gorsaf drenau gyfagos

Croesewir anifeiliaid anwes