Pendragon House

Pendragon-House-Bedroom

Mae Pendragon House yn Adeilad Rhestredig Gradd II sydd wedi’i leoli yng nghanol pentref hanesyddol Caerllion, gyda thafarndai llawn cymeriad a bwytai o ansawdd gerllaw.

Mae’r llety, sydd wedi cael ei ailwampio’n ddiweddar, o fewn taith gerdded fer at atyniadau lleol, gan gynnwys y baddonau a’r amffitheatr Rufeinig, yr amgueddfa a Chanolfan Gelfyddydol Ffwrwm.

Mae’r ystafelloedd gwely en-suite wedi’u cynllunio’n unigol ac yn cynnwys llety ardderchog i’r teulu cyfan.

Ystafelloedd: 1 ystafell ddwbl / teulu / gyda dau wely, 2 ystafell ddwbl / gyda dau wely

Pendragon House

18 Cross Street
Caerllion
Casnewydd
De Cymru
NP18 1AF

Ffôn: +44 (0)1633 430871
E-bost: [email protected]
Gwefan: www.pendragonhouse.co.uk

Croesewir plant

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Gwobr Welcome Host

Ystafelloedd en-suite

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Gorsaf drenau gyfagos

Arhosfan bws cyfagos

Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd

Teledu/DVD/WiFi

Croesewir cerddwyr

Croesewir beicwyr