e-Lyfrau, e-Lyfrau Sain, cylchgronau.

Mae’r gwasanaethau ar-lein hyn yn rhad ac am ddim i aelodau Llyfrgelloedd Casnewydd ac maen nhw’n eich galluogi i gyrchu gwybodaeth gyfeirio a lawrlwytho benthyciadau yn syth i’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Os nad yw eich cerdyn llyfrgell yn cael ei dderbyn gan unrhyw un o’r gwasanaethau efallai bod angen i chi weithredu eich cyfrif e-Lyfr – e-bostiwch LION@newport.gov.uk a dywedwch eich enw wrthym a pha wasanaeth yr ydych yn ceisio ei ddefnyddio. 

Ni all dyfeisiau Amazon eReader (megis Kindle) ddefnyddio’r gwasanaethau hyn ar hyn o bryd.

Download and read instructions to ensure junior library users access appropriate material (pdf).

Blwch Benthyg Bolinda

Fel aelod o Lyfrgelloedd Casnewydd gallwch fwynhau e-lyfrau ac e-Lyfrau Sain yn llyfrgell Blwch Benthyg Bolinda:

  • Hyd at 10 eitem ar fenthyg ar unrhyw adeg
  • Cyfnod benthyg o bythefnos
  • Gallwch adnewyddu benthyciad
  • Dychwelyd awtomatig

Bydd angen yr app Borrow Box arnoch er mwyn defnyddio’r adnoddau hyn, lawrlwythwch yr app ar AndroidApple neu Kindle Fire

Mynd i mewn i Flwch Benthyg Bolinda  

E-gylchgronau OverDrive

Fel aelod o Lyfrgelloedd Casnewydd gallwch gael gafael ar gannoedd o gylchgronau ar-lein, yn rhad ac am ddim.

  • Dim terfyn ar nifer eitemau ar fenthyg
  • I chi eu cadw am byth
  • Hen gyfrolau ar gael
  • Mae'n rhaid defnyddio app Libby i gael mynediad i'r gwasanaeth hwn. Gellir ei lawrlwytho ar Android neu Apple.

Mynediad i e-glychgronau Overdrive