Gwasanaeth llyfrgell i bobl sy'n gaeth i'r tŷ

Mae’r gwasanaeth llyfrgell caeth i’r tŷ Casnewydd yn cynnig llyfrau i unrhyw un sy’n methu ag ymweld â llyfrgell leol un ai dros dro neu’n barhaol. 

Mae’n bosibl y bydd preswylwyr Casnewydd nad ydynt yn gallu mynd i’r llyfrgell oherwydd oedran, salwch neu anabledd sydd heb unrhyw un i fynd i’r llyfrgell ar eu rhan yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth caeth i’r tŷ.

Bydd eitemau'n cael eu cludo i'ch cartref bob mis am ddim!

Gall aelodau gwasanaeth caeth i’r tŷ fenthyg hyd at 20 o eitemau ac mae’r gwasanaeth am ddim.

Gallwn gyflenwi unrhyw lyfr o Lyfrgelloedd Casnewydd gan gynnwys llyfrau clywedol neu lyfrau print mawr. 

 

Bydd staff llyfrgell cymwys yn dewis eich llyfrau gan ddefnyddio proffil darllenwr unigol fel y byddwch yn derbyn llyfrau yr ydych eisiau eu darllen.  

Bydd gwirfoddolwr yn dod â’ch llyfrau a’r eitemau clywedol i’ch drws unwaith y mis, ac yn casglu’r llyfrau yr ydych eisoes wedi’u darllen.

Oes gennych chi ddiddordeb? 

I ymgeisio ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd caeth i'r tŷ neu os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i gludo llyfrau, e-bostiwch central.library@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd.