Ffioedd a Thaliadau

Ffioedd a Thaliadau 2022/23

Taliadau hwyr 20c y dydd (caiff bobl ifanc dan 16 oed eu heithrio)
Gweinyddiaeth eitemau hwyr Unwaith y bydd llythyr eitem hwyr wedi cael ei anfon i chi, bydd rhaid i chi dalu cost postio a 30c ar ben hynny
Amnewid cerdyn llyfrgell £4.00
Llyfrau coll ac eitemau eraill Sliding scale linked to book price
Benthyg llyfrau llafar £1.40 (caiff bobl sydd wedi'u cofrestru'n anabl eu heithrio rhag daliadau)
Dychwelyd llyfrau llafar yn hwyr 20c y dydd
Ffioedd archebu Dim tâl
Benthyciad rhwng llyfrgelloedd £ 4.50 am fenthyciad cychwynnol
Bydd ffi adnewyddu o £4.50 yn cael ei godi os bydd angen yr eitem tu hwnt i'r cyfnod benthyg cychwynnol.
Mynediad i gyfrifiaduron cyhoeddus Dim tâl (Defnydd wedi'i gyfyngu i 2 awr y dydd)
Llungopïau A4 Du/gwyn 20p A3 30p
Lliw A4 £1.10 A3 £1.60
Argraffiad cyfrifiadur Du a gwyn
A4 20p A3 30p
Argraffiad microffilm/microfiche £1.00
Ffi deunyddiau £3.50
Ymchwil hanes teuluol £28 am bob awr staff
Llogi ystafelloedd Tâl amrywiol yn cychwyn o £15.00 yr awr yn dibynnu ar y cyfleusterau sydd angen.