Hanes lleol

Collections-1

Mae casgliad Astudiaethau Lleol Casnewydd wedi’i leoli ar lefel mesanîn y Llyfrgell Ganolog

Mae’r casgliad yn cynnwys dros 40,000 o eitemau yn ymwneud â hanes, daearyddiaeth a llenyddiaeth Casnewydd a’r hen sir Fynwy. Yn ogystal â llyfrau mae llawer o bapurau newydd lleol, mapiau a lluniau.

Mae gennym hefyd sawl casgliad archif sydd o bwysigrwydd cenedlaethol gan gynnwys deunydd ar wrthryfel y Siartwyr ym1839, llythyrau Mary Delaney a chasgliad Hanbury-Williams.

Casgliadau lleol y Llyfrgell Ganolog

Nid yw’r catalog ar-lein yn cynnwys y casgliad cyfan, e-bostiwch reference.library@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth…

Adnoddau hanes teulu

Mae gan lyfrgell Cyfeirio Casnewydd adnoddau a staff profiadol i’ch helpu chi i ddechrau trefnu eich coeden deuluol…

Archif Ddigidol

Blas ar yr adnoddau prin ac unigryw sydd ar gael yn llyfrgell Gyfeirio Casnewydd…