Hanes Teulu

Tree

Mae gan lyfrgell Cyfeirio Casnewydd adnoddau a staff profiadol i’ch helpu chi i ddechrau olrhain eich coeden deuluol. 

Mae pob cyfrifiadur defnydd cyhoeddus yn llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnig y dulliau chwilio hanes teulu ar-lein canlynol

 

Mae adnoddau hanes teulu eraill sydd gennym yn cynnwys:

  • Dychweliadau cyfrifiad Sir Fynwy, 1841-1911 (gyda mynegeion i strydoedd)
  • Rhestrau etholwyr – llyfrau pleidleisio o 1714 a Chofrestrau Etholiadol o 1830
  • Cyfarwyddiaduron lleol – gwybodaeth masnachu, bonheddig ac adeiladu o ganol y 18fed Ganrif tan y 1970au
  • Mapiau a phapurau newyddion 
  • Adnoddau Cymdeithas Hanes Teulu Gwent, gan gynnwys arysgrifau cofebion a chofrestri plwyf
  • Rhestrau Anrhydedd yn nodi’r meirwon a’r rhai a anafwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Dewis helaeth o ganllawiau hanes teulu

Desg Gymorth Hanes Teulu

Mae’n digwydd ar ail ddydd Mercher bob mis, 2pm – 4pm yn y Llyfrgell gyfeirio ac yn cael ei chynnal gan Gymdeithas Hanes Teulu Gwent.  

Cyngor sylfaenol wrth ddechrau ymchwilio i hanes teulu