Hanes Teulu

Family history tree

Mae gan lyfrgell Cyfeirio Casnewydd adnoddau a staff profiadol i’ch helpu chi i ddechrau olrhain eich coeden deuluol. 

Mae pob cyfrifiadur defnydd cyhoeddus yn llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnig y dulliau chwilio hanes teulu ar-lein canlynol

Mynediad am ddim o gartref i Argraffiad Llyfrgell Ancestry

Yn ystod cyfnod clo COVID-19, mae Ancestry.com wedi caniatáu i lyfrgelloedd gynnig mynediad am ddim o gartref i Argraffiad Llyfrgell Ancestry i aelodau cofrestredig o'r llyfrgell. Bydd y gwasanaeth cartref am ddim hwn yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2021 ond gallwch barhau i gael mynediad i Ancestry am ddim yn eich llyfrgell leol.

Bydd angen eich cerdyn aelodaeth llyfrgell arnoch i fewngofnodi.

Ddim yn aelod o'r llyfrgell?  

Ymunwch â Llyfrgelloedd Casnewydd ar-lein a byddwn yn anfon rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch rhif PIN atoch cyn gynted â phosibl.  

Sut i gael Mynediad i Argraffiad Llyfrgell Ancestry

Dylai aelodau'r llyfrgell fynd i'n catalog llyfrgell ar-lein

O sgrin gartref catalog y llyfrgell, mewngofnodwch i'ch cyfrif gan ddefnyddio'r ddolen ar ochr chwith y bar pinc ar y brig. 

Pan fyddwch wedi mewngofnodi, cliciwch ar y Ddolen Ancestry ar ochr dde isaf y dudalen hafan a fydd yn mynd â chi i hafan Argraffiad Llyfrgell Ancestry.

Mae'r adnoddau hanes teulu isod ar gael o Lyfrgell Gyfeiriadol Casnewydd: 

  • Ffurflenni cyfrifiad ar gyfer Sir Fynwy, 1841-1911 (gyda mynegeion stryd)
  • Rhestrau pleidleiswyr - Llyfrau pleidleisio o 1714 a Chofrestri Etholiadol o 1830
  • Cyfeiriaduron lleol - gwybodaeth am fasnach, bonedd ac adeiladu a gyhoeddwyd yn lleol o ganol y 18fed ganrif i'r 1970au
  • Mapiau a phapurau newydd 
  • Adnoddau Cymdeithas Hanes Teulu Gwent, gan gynnwys arysgrifau henebion a chofrestri plwyfi
  • Rhestr Anrhydeddau - manylion y rhai lladdedig a'r rhai a ddychwelodd wedi’u hanafu o'r Rhyfel Byd Cyntaf
  • detholiad mawr o ganllawiau hanes teulu

Cyngor sylfaenol wrth ddechrau ymchwilio i hanes teulu