Casgliadau'r llyfrgell ganolog

Social History

Mae casgliad astudiaethau lleol Llyfrgelloedd Casnewydd yn y Llyfrgell Ganolog wedi’i gasglu dros flynyddoedd lawer ac mae’n cynnwys deunyddiau a fyddai o ddiddordeb i haneswyr ac ymchwilwyr. 

Gallwch gael mynediad at y casgliad drwy ymweld â’r llyfrgell Gyfeirio ar y llawr cyntaf a gofyn i aelod staff.

Mae angen gwneud cais am rai eitemau ymlaen llaw, e-bostiwch reference.library@newport.gov.uk i holi.

Mapiau a chynlluniau

Mae mapiau a chynlluniau presennol a hanesyddol ar gael at ddibenion ymchwil personol, projectau ysgol ac astudiaethau hanes leol.

Mapiau hanesyddol – mapiau amrywiol o’r rhanbarth leol yn dyddio’n ôl i’r 18ed ganrif.

Mapiau degwm – cynlluniau ar raddfa fawr o’r 1840au yn cynnwys Sir Fynwy yn ei chyfanrwydd a ddefnyddid yn wreiddiol i asesu lefel y degwm

Mapiau arolwg ordnans – Casnewydd o’r 1880au i 2005 a Sir Fynwy 1886, 1901-02, 1920-21

Presennol – mapiau arolwg ordnans a detholiad mawr o atlasau ffyrdd, gan gynnwys ychydig o fapiau byd-eang.

Papurau newydd a chyfnodolion

Mae’r llyfrgell yn derbyn copïau dyddiol o’r rhan fwyaf o bapurau newydd mawr, tabloidau a phapurau lleol.

Caiff hen gopïau eu cadw am un ai wythnos neu fis yn dibynnu ar y papur.

Mae gan y casgliad astudiaethau lleol hefyd bapurau newydd lleol yn dyddio’n ôl i ganol y 19ed ganrif.

I gael myendiad i’r archifau hyn ymwelwch ag Oriel Cyfeiriadau Llyfrgell Ganolog Casnewydd a siarad ag aelod o staff.

Casgliad Astudiaethau Lleol

Mae casgliad Astudiaethau Lleol (Sir Fynwy) yn cynnwys llyfrau, pamffledi, mapiau a darluniadau’n ymwneud â hen siroedd Mynwy a Gwent, gyda phwyslais mawr ar Gasnewydd ei hun.

Mae’r casgliad yn bod ers canrif a mwy ac mae’n tyfu wrth i ddeunydd newydd ddod i law.

Mae’r casgliad yn cynnwys catalog mawr o gyfeirlyfrau hanesyddol o Gasnewydd a Sir Fynwy sy’n amhrisiadwy wrth geisio chwilio am gartrefi a busnesau teuluol.

Dyma’r casgliadau hanes lleol arbenigol: