Canolfan Ddysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian Centre

O ddydd Mercher 1 Medi bydd holl lyfrgelloedd Casnewydd yn agor ar gyfer pori heb fod angen gwneud apwyntiad.

Gorchuddion wyneb: rhaid i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â llyfrgell. Mae eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Oriau agor

Dydd Llun 9:30 to 13:00; 14:00 to 16:30
Dydd Mawrth 9:30 to 13:00; 14:00 to 16:30
Dydd Mercher 9:30 to 13:00; 14:00 to 16:30
Dydd Iau 9:30 to 13:00; 14:00 to 16:30
Dydd Gwener Ar Gau
Dydd Sadwrn Ar Gau

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, llyfrau print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus 
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn 
  • llungopïo
  • llogi ystafell gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi

Cysylltu 

 Canolfan Ddysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian, Beaufort Road, Casnewydd NP19 7UB

Dyma leoliad Llyfrgell San Silian

Ffôn: (01633) 656656

E-bost: stjulians.cllc@newport.gov.uk