Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Ringland

O ddydd Mercher 1 Medi bydd holl lyfrgelloedd Casnewydd yn agor ar gyfer pori heb fod angen gwneud apwyntiad.

Gorchuddion wyneb: rhaid i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â llyfrgell. Mae eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Oriau agor

 Dydd Llun

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Mawrth 

Ar Gau

 Dydd Mercher 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30 

 Dydd Iau

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Sadwrn

Ar Gau

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.   

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo

Cysylltu 

Llyfrgell Ringland, Newport East Community Hub, 282 Ringland Circle, Casnewydd NP19 9PS

Dyma leoliad Llyfrgell Ringland

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  ringland.library@newport.gov.uk