Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Pillgwenlli

 

Oriau agor (o 26 Mehefin)

Dydd Llun                   Ar Gau

Dydd Mawrth              09:30 to 12:30

Dydd Mercher            13:30 to 16:30

Dydd Iau                     Ar Gau

Dydd Gwener              09.30 to 12:30 

Dydd Sadwrn              Ar Gau

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 
  • llogi ystafell gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi

Cysylltu 

Llyfrgell Pillgwenlli, Casnewydd NP20 2GW

Dyma leoliad Llyfrgell Pillgwenlli

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  pillgwenlly.library@newport.gov.uk