Ystadegau a data

Census 2021 Web

Cyfrifiad 2021

Mae wedi cael ei gynnal bob degawd ers 1801, ac eithrio 1941.

Bydd gwybodaeth o'r cyfrifiad digidol yn gyntaf yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal leol. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysiau newydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i cyfrifiad.gov.uk.

Cyfrifiad 2011

Cynhaliwyd cyfrifiad diweddaraf y DU ar 27 Mawrth 2011, mae’r holl ganlyniadau ar wefan Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Proffiliau cymunedol Casnewydd

Mae’r proffiliau cymunedol yn rhoi gwybodaeth am bobl a chymunedau Casnewydd.

Lawrlwythwch y proffiliau isod:

Darllenwch fwy am broffiliau llesiant cymunedol Casnewydd

Atlas Casnewydd

Atlas Casnewydd yw’r parth gwybodaeth ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un.