Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Pillgwenlli

O ddydd Mercher 1 Medi bydd holl lyfrgelloedd Casnewydd yn agor ar gyfer pori heb fod angen gwneud apwyntiad.

Gorchuddion wyneb: rhaid i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â llyfrgell. Mae eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Oriau agor

 Dydd Llun

Ar Gau

 Dydd Mawrth 

Ar Gau

 Dydd Mercher 

9.30 to 13.00; 14:00 to 16:00

 Dydd Iau

Ar Gau

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:00 

 Dydd Sadwrn

Ar Gau

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 
  • llogi ystafell gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi

Cysylltu 

Llyfrgell Pillgwenlli, Casnewydd NP20 2GW

Dyma leoliad Llyfrgell Pillgwenlli

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  pillgwenlly.library@newport.gov.uk