Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Malpas

 

Oriau agor (o 26 Mehefin)

Dydd Llun                  14:00 to 19:00 

Dydd Mawrth              09:30 to 13:00

Dydd Mercher            14:00 to 18:00

Dydd Iau                      Ar Gau

Dydd Gwener              09.30 to 13:00

Dydd Sadwrn              09:00 to 13:00

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.

Darllen Ffrindiau - grŵp darllen

Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp ar 16 Hydref 2023

Mae Darllen Ffrindiau yn rhaglen darllen a chyfeillio cymdeithasol dan ofal yr The Reading Agency.

Mae'r grŵp am ddim ac mae’n dod â phobl at ei gilydd i ddarllen - llyfrau, cylchgronau, papurau newydd, neu unrhyw beth arall - er mwyn i bobl sgwrsio a chwrdd â ffrindiau newydd.

Mae Ffrindiau Darllen yn rhedeg yn Llyfrgell Malpas ar y trydydd dydd Llun o bob mis o 2:15 - 3:15pm. Dewch ymlaen. Dim angen archebu. 

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn 
  • llungopïo 
  • llogi ystafell gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Cysylltu 

Llyfrgell Malpas, Pillmawr Road, Casnewydd NP20 6WF

Dyma leoliad Llyfrgell Malpas

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  malpas.library@newport.gov.uk