Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Caerllion

O ddydd Mercher 1 Medi bydd holl lyfrgelloedd Casnewydd yn agor ar gyfer pori heb fod angen gwneud apwyntiad.

Gorchuddion wyneb: rhaid i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â llyfrgell. Mae eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Oriau agor

 Dydd Llun

Ar Gau

 Dydd Mawrth 

Ar Gau

 Dydd Mercher 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30 

 Dydd Iau

Ar Gau

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Sadwrn

9:30 - 13:00

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.

Ymaelodi â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau  

  • mynediad am ddim i’r rhyngrwyd trwy wi-fi a chyfrifiaduron mynediad cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn 
  • llungopïo 

Cyswllt

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Caerllion, Neuadd y Dref, Heol yr Eglwys, Caerllion NP18 1AW

Gweler lleoliad Llyfrgell Caerllion

Ffôn: (01633) 656656

E-bost: llyfrgell.caerllion@casnewydd.gov.uk