Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Betws

O ddydd Mercher 1 Medi bydd holl lyfrgelloedd Casnewydd yn agor ar gyfer pori heb fod angen gwneud apwyntiad.

Gorchuddion wyneb: rhaid i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â llyfrgell. Mae eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Oriau agor

 Dydd Llun

9.30 to 13,00; 14:00 to 16.30 

 Dydd Mawrth 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16.30

 Dydd Mercher 

Ar Gau

 Dydd Iau

9.30 to 13,00; 14:00 to 16.30

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16.30

 Dydd Sadwrn

9:30 - 13:00

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.  

Ymaelodi â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau  

  • mynediad am ddim i’r rhyngrwyd trwy wi-fi a chyfrifiaduron mynediad cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 
  • llogi ystafell gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi

Cyswllt

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Betws, Betws, Casnewydd NP20 7TN

Gweler lleoliad Llyfrgell Betws

Ffôn: (01633) 656656

E-bost: llyfrgell.betws@casnewydd.gov.uk